Objektif

  1. Menyediakan latihan intensif dalam bidang kerja yang memerlukan kemahiran integrasi yang tinggi.
  2. Melahirkan tenaga mahir dalam bidang-bidang yang berkenaan kearah memenuhi sebahagian dari keperluan industri negara.
TOP